eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.791

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 759
Nummer: 791


<-Forrige . Indhold . Næste->

791.

28 Jan. 1624.

En Brygger maa bo udenfor Nørreport.

Christianus 4 giøre alle witterligt, att wi aff wor sønderlig gunst och naadigst haffuer wndtt och beuilgett, saa och med dette vortt obne breff unde och beuilge, att neruerende Richardus Vittborn maa hereffter och indthill wi anderledis der om thillsigendis worder bliffue boendis uden dend Nørre portt for vor kiøbsted Kiøbenhaffn, huor hans leilighed sig best kand begiffue, och der sin nering och wnderholdning wed samme sin handuerck och bryggerie louligen søge och bruge lige som andre borgere och indwonere her sammestedz. Hand skall derimoed were forpligtt sig udi alle maader thillbørligen att forholde wnder straff som uedbør. Thi forbiude wi wore fogder, embitzmend, borgemester, raadmend, brygger laugett och alle andre etc. Hafniæ dend 28 janvarij anno 1624.

Sæl. Registre XVII. 449.

II s.759

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:11:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top