eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.787

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 745
Nummer: 787


<-Forrige . Indhold . Næste->

787.

28 Okt. 1623.

Der maa indføres fremmed Korn, Mel og Skibsbrød.

Christian 4 giøre alle witterligt, att efftersom wi nogle aar naadigst haffuer forfarett denne vor kiøbsted Kiøbenhaffn och Christianshaffn uden fremmett huede, rug och meell och skibsbrøed icke att kunde holdis wed lige, och dett for dend store tilløb aff folck och indwohnere, som thill denne by dagligen skeer, tha haffuer wi aff kongelig oss aff Gud den allermegtigste giffuen mact och myndighed naadigst for gott anseett forbemelte wore kiøbsteder frihed att giffue, att de altid hereffter, indthill wi anderledis derom thillsigendis worder, fra alle fremmede steder huede, rug, meell och skibsbrøed fri maa lade hente och indføre, saa och att andre dennom deraff mue thillførsell giøre. Thi forbiude wi osv. Hafniæ dend 28 octobris anno 1623.

Sæl. Registre XVII. 392.

II s.745

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:07:44 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top