eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.783

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 740-741
Nummer: 783


<-Forrige . Indhold . Næste->

783.

6 Juni 1623.

Hr. Jens Sparre faar Skøde paa en Grund paa Kristianshavn.

Christian 4 giøre alle witterligt, att wi aff wor synderlig gunst och naade haffuer wndt, skiøtt och giffuett och nu med dette vor obne breff wnder, skiøder och giffuer oss elschelige her Jens Sparre thill Sparrisholm, ridder, wor mand, thiener och embitzmand paa wortt slott Bahus, och hans arffuinger denne wor och chronens pladz, iord, grund och eygendomb udi Christianshaffn liggendis, som hand selff haffuer lader forfylde och indhegne, som er fra Strandgaden aff norduest och i sudost indtill Kongens gade 96 siellandsk alne udi lengden, wdi breden for ud thill stranden 48½ siellandsk alne, och bag ud thill Kongens gade 50 siellandz alne, huilcken pladz, iord, grund och eyendom udi breden och lengden, saa och med sin fortog och haffnen udi stranden thill strømmen osv. Thi bepligter wi oss och wore effterkommere osv. Dog skall forskrefne her Jens Sparre eller hans arffuinger were forpligtt paa samme pladz och grund att

II s.740

lade opbygge och sette goed kiøbstedz bygning och dend siden ued lige och magtt att holde osv. Thi forbiude wi osv. Hafniæ dend 6 junij anno 1623.

Sæl. Registre XVII. 363-64.

II s.741

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:03:46 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top