eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.776

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 724-725
Nummer: 776


<-Forrige . Indhold . Næste->

776.

20 Marts 1623.

En Skomager ansættes ved Tugthuset.

Christian 4 giøre alle witterligt, att wi naadigst haffuer antagett och anstillett denne breffuiser wid naffn Geertt Pedersøn, fra vor kiøbsted Hadersløff, for en skomager udi Tuchthusett her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och skall hand selff haffue aarligen thill løn thiuffge daler courrant, och paa tuende suenne thi daler paa huer, skall och haffue hans lossemente och verelse udi forskrefne Tucktthus thill sig selff, och skall hand saa uell som forskrefne hans suenne lade sig nøyge med huis kost, som udi samme vor Tucktthus giffuis, och udi samme forskrefne Tucthus skall hand vere forpligtt att lere

II s.724

saa mange drenge, som hannom thillforordnett bliffuer; sko som aff hannom och aff hans suenne giøris, skall hand haffue for parritt fire skilling danske, huor thill hannom dog hude och thill des beredning fornøden skall forskaffis, och naer forskrefne drenge saa uitt kommen er, att de selffuer kand berede laeritt, da skall hannom huder med huis thill des beredning behoff giøris forskaffis, och de siden deraff giøre skoe, och slige skoe deraff giøris icke regnis hannom thill, mens de skoe, de syer aff huis leer hand och hans suenne selffuer bereder, derfor skall hannom giffuis en skilling for parritt; alle huis drenge, som hannom thillforordnis dett første aar, hannom och hans suenne hielpe kand, dett haffue hand att niude som forbemeltt er. Hafniæ dend 20 martij anno 1623.

Sæl. Registre XVII. 339.

II s.725

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 12 17:59:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top