eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.770

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 720-721
Nummer: 770


<-Forrige . Indhold . Næste->

770.

31 Okt. 1622.

Læredrenge skulle gaa i Kirke i Tugthuset.

Christian dend fierde osv. Wider, at efftersom vnder de fremmede handtwerchsmend her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn befrychtis adtskillige religion at være, saa at vngdommen, haffuer at instituere och lære i samme handtwerch, dervdoffuer fraa dend reene och sande Guds dyrckelse skulle fraawendis och forføris, thi bede wij eder och

II s.720

wille, attj det saaledis forordner, at alle de som saaledis thil samme fremmede mestere ere satt thil lære, besønderlig her i rigit fødde, at de flittigen alle søndage och eller andre hellige dage, naar Guds thieneste forrettis, kirchen vdi woris Thuchthuus herudi byen endeligh besøger, der Guds ord at høre, saa och andre bestemte dage, naar catechismus och børnelærdom oplæsis, at de och derudi kunde bliffue informerit och vdi woris christelige religion warachtige. Dermed skeer wor willie. Befallendis eder Gud. Skreffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 31 octobris 1622.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.721

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 10 16:09:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top