eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.765

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 717
Nummer: 765


<-Forrige . Indhold . Næste->

765.

10 Sept. 1622.

Kgl. Befaling om at jævne Gaderne.

Christian dend fierde osv. Wider, at efftersom gaderne her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn ere fast w-jeffne, saa mand med stoer besuæringh maa fare offuer dennom, thi bede wij eder och wille, at i thilholder borgerschabit hersammesteds endeligen en huer for sin gaard och huus dennom at lade jeffne och forbedre. Saa frembt och nogen forthredeligh befindis, huilche sig derudi wille weigre, da skall i dennom, for huis gaarde och huuse det och wære kand, hielpe och anderledis broelegge lade. Huis i och derpaa anwendendis worder, haffuer i vdi deris huusleye eller boe at søge. Dermed skeer wor willie. Befalendis eder Gud. Screffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 10 septembris anno 1622.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.717

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 10 16:03:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top