eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.759

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 704
Nummer: 759


<-Forrige . Indhold . Næste->

759.

19 Maj 1622.

Forbud mod Indførsel af fremmed Lim.

Christian 4 giøre witterligtt, att wi naadigst forfarer den liim her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn giøris icke sammestedz att kunde affhendis, med mindre den først vdføris och siden igien indførtt worder, altt aff den skadelig begierlighed disse rigens indbyggere haffuer deris ware fra vdlendske steder att lade hente. Huorfor wi och naadigst for gott haffuer anseett med dette woris obne breff att forbiude fremmede liim her udi byen att mue indføris, fall haffuis eller affhendis, meden huis liim som aff indbyggerne her sammestedz giøris, dend skall allene her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn forbrugis och fall holdis, dog skall forbemelte liimgiørere her paa Raadhusett først forpligte sig noch som liim at forskaffe, och den saa goed och for samme kiøb som den aff fremmede kand haffuis att offuerlade, huoreffter alle och huer sig haffuer att forholde etc. Hafniæ dend 19 maij anno 1622.

Sæl. Registre XVII. 287.

II s.704

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 17:28:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top