eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.741

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 653-654
Nummer: 741


<-Forrige . Indhold . Næste->

741.

25 Sept. 1621.

Kongens Bøsseskytte Lavrids Ebbesen fritages for Skat osv.

Christian 4 gløre alle witterligtt, att efftersom denne breffuiser Lauritz Ebbesøn, som en thid lang haffuer tientt oss for en bøsseskytter och nu lenger icke hans bestillning i saa maade kand forwalte, med wnderdanigst begiering, wj naadigst ville priviligere hannom, saa hand herudj wor kiøbsted Kiøbenhaffn maa sig nedersette och were frj for ald kongelige och byes tynge och besuering. Da haffuer wj

II s.653

aff vor synderlig gunst och naade vndt, beuilgett och thilladt och nu med dette vortt obne breff vnde, beuilge och thillade, att forskrefne Lauritz Ebbesøn maa her sammestedz bliffue boendis och were fri och forskaanitt for ald kongelige och byes tynge och besuering, dog saa att hand icke anden handell eller naering skall forretage, vden alleniste huis hand kand fortiene med hans henders arbeide och icke anderledis, saa fremt hand denne woris naadigste benaading icke vill haffue forbrutt. Forbiudendis osv. Hafniæ dend 25 septembris anno 1621.

Sæl. Registre XVII. 175-76.

II s.654

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 19 19:18:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top