eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.736

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 651
Nummer: 736


<-Forrige . Indhold . Næste->

736.

14 Avg. 1621.

Privilegium til at oprette et Silkespinderi.

Christian 4 giøre witterligtt, att wi aff wor synderlig gunst och naade naadigst haffuer wndt, beuillgett och thilladt och nu med dette wortt obne breff wnde, beuilge och thillade denne breffuiser Abraham Calovart, indwoner wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, maa her sammestedtz paa hans egen omkostning anrette ett silckeberederi, stick och sysilcke med att tuinde och berede, och skall hand vere forplictett saadantt och saa gott och fintt silcke att spinde, tuinde och berede, som forsuarligtt kand vere, och som dett er der fra andre steder hidindt vdj rigett føris, och dett for itt billig werd selge och affhende, och skall hand med forskrefne handtuerck nu strax begynde og det som dett sig bør wdj werck stille, saa ville wij deremoed wdj nestfølgendis sex aar ingen anden end hannom herudj vortt land Sielland thillstede forskreffne handtuerck att bruge eller bruge lade. Forbiudendis osv. Hafniæ dend 14 augusti anno 1621.

Sæl. Registre XVII. 166.

II s.651

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 17 20:06:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top