eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.729

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 645-646
Nummer: 729


<-Forrige . Indhold . Næste->

729.

8 Feb. 1621.

Sognepræsten ved Frue Kirke faar en aarlig Ydelse, da Solbjerg Bys Jorder skulle bruges under Slottets Ladegaard.

Christianus qvartus giørre witterligt, efftersom wii naadigst for got haffuer ahnseet Solbiergh bye her udi wort land Sielland vdi Sockelund herredt vdi Kiøbenhaffns birck och till wor Frue sogen herudi wor kiøbsted Kiøbenhaffn liggendiss, dess tilligendiss iord och eygendomb at lade bruge till auffll vnder wor ladegaard for wort slott Kiøbenhaffn, tha haffue wii for oss och worre effterkommere konninger vdi Danmarck och chronen naadigst beuillget altiid hereffter aarligen till sognepresten till forskrefne wor Frue kircke vdi steden for forskrefne Solbiergh thiende at lade lefuierre och fornøygge effterschreffne wahre och pendinge, som ehr aarligen 10½ courrent dlr. 16 Sk. dansch, som hannem aff wore rentemestere, som nu ehre och hereffter kommendiss worder, schulle ehrleggiss. Disligeste effterschreffne wahre at lade giffue, biugh 20½ pund, hawre siuff tønder, som forskrefne wor Frue kirckiss sogneprest, den som nu ehr eller hereffter kommendis worder, aarligen aff wor prouiantschriffuer her for wortt slott Kiøbenhaffn schal giffuess, dogh hanss aarlige rente och jndkombst hermet icke i nogen maader at were meent, menss herforuden hannem aldiellis forbeholldenn. Thii bede wii och biude wore rentemestere, de som nu ehre eller hereffter kommendiss worder,

II s.645

saa och forskrefne wor prouiantschriffuer, nu werendiss och effter kommendiss, at de aarligen fornøyger och ehrlegger forskrefne wor Frue kirckess sogneprest forskrefne wahre och pendinge, ey giørrendiss hannem derpaa forhindring vdi nogen maader. Haffniæ 8 februarij anno 1621.

Sæl. Registre XVII. 106-107.

II s.646

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 17 20:02:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top