eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.712

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 617-618
Nummer: 712


<-Forrige . Indhold . Næste->

712.

1 Marts 1620.

Tolden af fremmed Øl udforpagtes.

Christianus quartus giørre alle witterligt, at wii aff wor synderligh gunst och naade naadigst haffuer vndt, forpachtet och effterlat oss elschelige Jørgen Daniellssen, borger vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, med hanss consorter vdi neste effterfølgendiss threy aar wore och chronenss rettighed, licent och told aff ald Rostocker eller anden

II s.617

fremmet øll, som vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn opschibiss och der sammestedtz forhandliss, dogh schal hand ingen wforrette eller wtilbørligen oppeholde, icke heller adelen eller nogen som woriss privilegium haffuer, med nogen told besuerge, huoraff hand aarligen vdi wort rentekammer till affgifft vnderdanigst schall were forplicht at erlegge fembtan thusinde rix dlr. in specie eller dieriss werdt, nemligh de threy parter i rix dlr. in specie werdt, och den fierde i enckende rix dlr., halffparten nu till Michaelis och den anden halffue part til den første martij nestkommendiss, vdi huilcken summa schal qviteriss huiss ziissezedlerne jndholder, som adelen och andre priviligerede personer vdgiffuendiss worder. Thi forbiude wii alle osv. Haffniæ 1 martij anno 1620.

Sæl. Registre XVII. 14-15.

II s.618

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 27 15:51:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top