eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.705

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 613
Nummer: 705


<-Forrige . Indhold . Næste->

705.

14 April 1619.

Uberedte Huder maa ikke udføres.

Christian 4 giørre alle witterligt, at efftersom wii erfarrer hudder aff øxen och kiør, som slagtis her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vbered at schulle herifra paa fremmede steder vdschibis, huilcket foraarsager, at borgemesters och raadtz forordningh om schouff (sko) icke kand holdiss, da wille wii med dette wort obne breff strengeligen och aluorligen forbudit haffue, at jngen vberedde øxen eller koehudder maa her effter indtil wii anderlediss der om tilsigendiss worder, her fraa forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaffn paa andre steder vdføris eller vdskibis, saa frembt nogen findis her emod at giøre, da saa wel den som kiøber som sellger at haffue forbrut for huer wbered oxe eller koehud 10 rix daler. Huoreffter alle och en huer haffuer sig at rette, forholde och for schade at tage ware. Haffniæ 14 aprilis anno 1619.

Sæl Registre XVI. 420.

II s.613

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 27 15:46:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top