eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.704

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 612-613
Nummer: 704


<-Forrige . Indhold . Næste->

704.

14 April 1619.

Mikkel Vibe og flere maa anlægge en Pramkanal til Strandgade paa Kristianshavn.

Christian 4 giørre alle witterlig, at wii aff wor synderlig gunst och naade haffue beuilget och tillat och her med beuilge och tillade, at oss ellscheligh Mickell Wiibe, borgemester her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffnn, sambt nogle borgere her sammestedtz, maa lade biuge en pram canall, vdi huilcken de med pramme och baade kand ahnligge till Strandgaden ij Christianhauffn. Thi forbiude wii alle och

II s.612

en huer forskrefne Michel Wiibe och hanss consorter her emod effter som forschreffuit staar, at hindre eller vdi nogen maader forfangh at giøre, vnder vor hyllist och naade, saa och befalle her med, at alle de samme canall med dennom bruge wille, at i och till dess bygningh och siden den wed macht at holde contribuerer och vdlegger. Haffniæ 14 aprilis 1619.

Sæl. Registre XVI. 420.

II s.613

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 27 15:46:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top