eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.703

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 612
Nummer: 703


<-Forrige . Indhold . Næste->

703.

5 April 1619.

Salomon Gutfeld skal optages som den tiende i Badskærlaget.

Christian 4 giørre alle witterligt, at efftersom wii naadigt erfarrer vdi badschierlauget her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn at schal mangle en badschier aff de thi badschere, som badschierss schraa her sammestedtz omformelder altid at schulle were, da haffuer wii aff wor synderligh gunst och naade vndt, beuillget och tillatt och nu med dette vort obne breff vnde, beuilge och tillade, at neruerende breffuiisser Salomon Gutfelld vdi badschier laugit vdi forskrefne den thiende sted, som vaccerer och ledig er, maa ahnnammiss och niude alle de privilegier, badschierschraaen omtaller och de andre nii badschiere hersamstedtz haffuer, dogh at han først schall giøre och giffue huiss forskrefne badschierschraa omformelder och forskrefne laugs rettighed vdfordrer. Thi bede wii och befalle oldermanden for forskrefne badschierlaugit, at hand forskrefne Salomon Gutfeld vdi forskrefne den thiendes sted, som nu vaccerer, ahnnammer, dog at hand sigh effter som forschreffuit staar schal forholde. Forbiudendiss alle osv. Haffniæ 5 aprilis anno 1619.

Sæl. Registre XVI. 417.

II s.612

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 27 15:45:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top