eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.701

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 611
Nummer: 701


<-Forrige . Indhold . Næste->

701.

3 April 1619.

En hollandsk Vejrmølle opsættes ved Byen.

Christian 4 giøre alle witterligt, at efftersom wi naadigst haffuer ladet fortinge med neruerendiss breffuiisser Martin Jacobs møller, indwohner till Northem j Friissland, at hand paa sin egen omkostningh schal vdi Nederland ophugge en weirmølle, som paa en dagh och natz tiid kand maalle 10 eller 12 lester miell, och den siden hidførre och paa it beleiligt sted her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huor hannom forreuiissis, igen opsette, huorforre wi naadigst haffuer beuilget at wille lade giffue hannom for samme mølle gandske och aldelliss med møllestene och ald sin behørringh at fuldstendige och vdi perfection førre 2000 rix daler, dog schal hand tilforplicht werre at stille oss nøiachtigh cavtion och borgen for forskrefne 2000 rix daler, naar di hannom leffuierriss, saa at naar forskrefne mølle haffuer standet it halff aar och icke kand giørre den profit, som wii kand nøiess med, da at wille igen til oss erlegge forskrefne 2000 rix daler, och siellff behollde forskrefne mølle och giørre sig den saa nyttigh hand best kandt, hand schal och tilforplicht werre forskrefne mølle inden septembris maanat nu først kommendiss at opsette och oss, saa frembt wii det naadigst begierrendiss worder, ehn døchtig møller dertil forschaffe, som enten oss siellff alenne til profit den kannd bruge eller oss saa meget der aff giffue, som renten aff forskrefne penge sig beløbe kand. Haffniæ 3 aprilis anno 1619.

Sæl. Registre XVI. 414-15.

II s.611

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 27 15:44:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top