eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.698

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 608-609
Nummer: 698


<-Forrige . Indhold . Næste->

698.

12 Marts 1618.

Præsten ved Bremerholm faar et Vikarie ved Lunds Domkirke.

Christianus qvartus giørre alle witterligt, at efftersom der nu vaccerer och ledigt er it vicarie effter affgangne Johanness Machabeus vdi Lunde domkircke, som kaldiss S. Powellss allthar, tha haffue wij aff wor synderligh gunst och naade vndt, beuillget och tillat och nu med dette wort obne breff vnde, beuilge och tillade, at oss ellskelig mester Niellss, sogneprest paa Bremmerhollm, maa och schall forskrefne vicarie vdi forskrefne Lunde domkircke, som forskrefne affgangen Johannes Machabeus naadigst thilforne war medforlehnt, niude, bruge och behollde med bønder och thiennere och ald dess rente och rette tilliggellsse, intet vndertaget vdi nogen maade, indtil saa lenge wij anderlediss der om tilsigendis worder, dog schall hand werre forplicht her effter at holde aff samme indkomst brød, wiin, saa och liuss paa altaret paa forskrefne Bremmerholm, och till dess sognefolckiss fornødenhed will behoff giøris. Schall hand och holde den gaard och residentz, hand der till bekommendiss worder, wed heffd och macht, och bønderne der til liggendiss ere wed lough, schiell och rett, och ingen aff dennom wforrette emod lougen eller med nogen ny indfestningh besuerge, eller forhugge lade nogen de schouffue, der

II s.608

till ligger, thill wplicht vdi nogen maader. Thi forbinde wij osv. Actum Haffniæ 12 martij anno 1618.

Sæl. Registre XVI. 319.

II s.609

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 15 16:09:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top