eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.696

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 607-608
Nummer: 696


<-Forrige . Indhold . Næste->

696.

5 Marts 1618.

Frihed til at handle med salt Kiød.

Christianus qvartus giørre alle witterligt, at wii naadigst haffuer vndt, beuillget och tillat och nu med dette wort obne breff vnde, beuillge och tillade, at mennige borgerschab her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn mue her effter och indtill saa lenge wii anderlediss derom tillsigendiss worder, kiøbe och sigh till forhandle aldt huiss salltedt kiød, som fraa de steeder saltet kiød er tillsted at vdførriss hid till forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaffen till kiøbss kand hende at komme, huillked de strax aff dennem schall annamme, som det hidførendiss worder och med rede pendinge betalle, och haffuer wij naadigst beuilget, at de samme saltidt kiød vdaff riiget paa andre steder mue førre och der med giørre dierriss fordeell, det beste de kunde. Dog schulle di deraff giffue till oss och chronnenn den tolld och

II s.607

rettighed, der aff gaar med rette. Thi forbiude wij osv. Actum Haffniæ den 5 martij anno 1618.

Sæl. Registre XVI. 315-16.

II s.608

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 15 16:08:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top