eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.695

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 607
Nummer: 695


<-Forrige . Indhold . Næste->

695.

17 Jan. 1618.

Løn for Præsten samt en Klokker og Degn ved Bremerholmen.

Christianus qvartus giørre alle witterligt, at wii aff wor synderligh gunst och naade naadigst haffuer vndt, beuilget och tillat och nu med dette wort obne bref vnde, beuillge och tillade, at oss ellskeligh, hæderligh och høylærd mand mester Niellss, sogneprest paa Bremerhollm her for wort slott Kiøbenhaffnn, maa aarligen her effter och indtill wi anderlediss der om tillsigendiss worder, nyde och bekomme till aarlige pension och besolldungh denne effterschreffne genant, som er rug fierre pund, biug femb pund, smør en halff tønde, nødkiød trey tønder, flesk en halff schippund, silld thow tønnder, torsch thou tønnder, bergefisch trettand liisspund, grynn thou tønder, erter thow tønder. Huillcken forskrefne pension schall begynde och angaa fra dette wort breffs dato och endiss till aarssdagen der nest effter och siden frembdielliss aar fra aar saalediss forføllgiss och effterkommis eftersom forschreffuit staar. Vdi lige maader haffuer wij och naadigst beuillget aarligenn at wille lade giffue en klocker och degenn, som der schall ahntagiss, pendinge 10 rixdaler, 6 rixdaler 1 Mk., klede sex allen och foderdug 6 allen. Bedendiss och biudendiss osv. Actum Kiøbenhaffn den 17 januarij anno 1618.

Sæl. Registre XVI. 292-93.

II s.607

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 15 16:05:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top