eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.694

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 606-607
Nummer: 694


<-Forrige . Indhold . Næste->

694.

7 Dec. 1617.

Skibe maa ikke lægge til Slotsholmen, uden paa tilladelige Steder.

Christianus qvartus giørre alle witterligt, at efftersom wij naadigst komme vdi forfahringh, huorlediss borgerne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffnn, som bruger schibs handell, dennom schulle vnderstaa dierriss schibbe paa adtschillige steder her paa strømmen wed Hollmmenn, der som dennom icke burde at ligge, floden, haffnenn, vd- och indløb till schade och forhindringh, och effterdi wij saadant her effter icke stede wille, da forbiude wij her med aluorligenn alle och huer, at de deriss schibe fraa saadanne steder enthollde, saa frembt de icke wille lide schade paa samme schibe, efftersom wij der

II s.606

om woriss admirall allerede befallingh giffuedt haffuer. Ladendiss det jngenlunde. Datum Kiøbenhaffnn den 7 decembris anno 1617.

Sæl. Registre XVI. 287-88.

II s.607

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 15 16:04:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top