eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.692

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 605-606
Nummer: 692


<-Forrige . Indhold . Næste->

692.

15 Jan. 1617.

Peder Jensen Sanger forskaanes for Skat osv.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att vi aff wor synderlig gunnst och naade haffue wnndtt, bewilgett och thilladtt och nu met thette wor obne breff wnnde, bewilge och thillade, att nerwerinndis breffwiser, wedtt nauffnn Peder Jennsen sanger, boenndis wdi

II s.605

wor kiøbstedtt Kiøbennhauffnn, maa der sammestedtz for alldtt schatt, wachtt, holdtt och anndenn konngelig, borgerlig och byes thynnge och besuerinngh werre fri och forschaanitt for wdi hanns liffs tidtt och saa lennge hanndt leffuer. Disligeste maa och schall hannd der udi byenn bruge borgelig hanndell och wanndell och søge sinn nærinng och bierinng huor hannom heldst lyster, lige wedtt anndre borgere och inndwohnere der sammestedtz. Thi forbiude wij osv. Schannderborg thenndt 15 janvarij anno 1617.

Sæl. Registre XVI. 235.

II s.606

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 15 16:03:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top