eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.691

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 605
Nummer: 691


<-Forrige . Indhold . Næste->

691.

22 Marts 1616.

Kansler Kristian Friis fritages for Jordskyld af 2 Haver udenfor Nørreport.

Wi borgemestere oc raadmend vdi Kiøbenhaffn, Peder Mathsøn oc Isaach Choritz, byes kemnere sammesteds, giøre alle vitterligt, at efftersom erlige oc velbyrdig mand Christian Friis til Borreby, Kong. Mats voris allernaadigste herris canceler, haffuer affkiøbt erlig oc velact Simon Simonsøn Surbeck raadmand oc Jacob Grydstøber borger tuende hauffuer liggendis vden Nørreport her sammesteds, huoraff tilforne er giffuen en ringe jordskyld til byen, huilcke forskrefne tuende hauffuer met et lidet gyde her canceler nu haffuer ladet indplanche vnder it, thi haffue wi samtyct oc beuilget och nu met dette vort breff samtycker oc beuilger velbemelte her canceler oc hans kiere husfrue, erlig velbyrdig frue Mette Hardenberg, forskrefne tuende hauffuer oc samme gyde quit oc frii for jordskyld osv. Schreffuet vdj Kiøbenhaffnn den 22 martij anno 1616.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 76.

II s.605

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 15 16:03:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top