eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.690

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 604-605
Nummer: 690


<-Forrige . Indhold . Næste->

690.

22 Sept. 1615.

Skøde paa en Jord udenfor Vesterport til et Garveri.

Wi borgemestere och raadmend vdj Kiøbenhaffn, Peder Mathsøn oc Isaach Chøritz, paa denne tid byes kemnere, giøre vitterligt,

II s.604

at wi paa Kiøbenhaffns byes wegne haffuer soldt oc affhendt oc nu met dette vort obne breff selge oc affhende fra os oc wore effterkommere borgemestere, raad oc byes kemnere til erlig mand Hans Hesenow lowgarber, borger her sammesteds, hans hustro, børn oc arffuinge, it stycke byes jord liggendis vden Vesterport, norden for adelveyen, som hannem er vduiist at paabygge oc til sin handtuerchs brug giøre sig nyttig, streckendis vd met adelveyen aff øster i vester trediue siellandske alne, oc lige saa bret paa den nørre ende, oc paa den vesterside fra adelveyen eller steenbroen aff sønder i nør trysindstiffue alne, oc paa den øster side fra steenbroen aff sønder i nør noget mere, efftersom det hannem affuiist er, for huilcken stycke jords friihed hand haffuer betalet til forskrefne Peder Mathsøn paa byens vegne trediue rigsdaler, som hand met sit regnskab paa byens wegne vider skal forklare osv., og en aarlig Jordskyld af 24 Sk. Actum Kiøbenhaffn den 22 septembris anno 1615.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 75.

II s.605

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 15 16:02:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top