eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.673

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 579-580
Nummer: 673


<-Forrige . Indhold . Næste->

673.

4 Feb. 1611.

Skøde paa en Gaard paa Nørregade.

Christianus 4 giøre alle witterligt, at wi naadigst haffue soldt, skødt och affhendt och nu med dette wort obne breff selger, skiøder och affhender fra oss och wore effterkommere konninger vdj Danmarck och cronen och til oss elschelige M. Erich Anderssøn, woris hoffpredicant, och hans arffuinger til ewindellig eigendom en wor och cronens gaard och grundt her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn paa Nørregade, westen for gaden liggendis imellom Matz Christenssøns paa den syndre, och Barbara Christen Bagers gaarde paa den nørre side, som os effter affgangne Karine Christoffer Mogenssøns er til-

II s.579

falden och hand nu selff udi boer, streckendis sig udi lengden fra adelgaden fra øster udi wester ned till oss elschelige Hans Lindenow till Ingelsted, wor mand och tiener hans gaard; och findis at were udi breden først udi den østre ende ud til adelgaden 14 sielandske alne och it quarter; dernest udi den westre ende aff sønder i nør 18 alne j quarter, saa och mit udi gaarden fra brønden och til den nørre side 17 sielandske alne; med huis huse och bygning der nu paastaar, huilcken forskrefne gaard, grund och iordsmon udi sin lengde och brede, effter som forschreffuet staar, och den nu forfunden er, forskrefne M. Erich och hans arffuinger mue och skulle haffue, niude, bruge och beholde for fri ewindelig eigendom. Och kiendis wi osv. Hafniæ 4 februarii anno 1611.

Sæl. Registre XV. 32.

II s.580

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 16:03:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top