eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.672

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 579
Nummer: 672


<-Forrige . Indhold . Næste->

672.

19 Sept. 1610.

Skøde paa en Jord tværs overfor Jermers Skanse.

Wij borgemestere och raadmend vdj Kiøbenhaffnn, saa och Melchior Hanssen och Berent thor Schyer, byes kemnere sammesteds, kiendes och giøre witterligt for os och woris effterkommere borgemestere, raadmend och byesens kemnere, at wij haffue solt och affhænt och nu met dette wort obne breff selge och aldeelis affhænde fra Kiøbenhaffns bye thill erlig mand Henrich Thycksel, indwonner her sammestedtzs, hans kiere hustroe Boild Matzsdaater och begge deris arffuinge en byesens øde jordsmon, saa wiit hannom nu affwiist er och findes beholden aff Annæ Jørgenn Henrichsens och Dorete Blegquindis hauffuer, som nogne aar siden till byesens befestnings behoff kiøbt ere, liggendes vden Wester poert tuert offuer fra Jermers schantze her for byenn, emellum Peder Knudsens och Kierstine Kockes huse och hauffuer osv. Giffuet vdi Kiøbenhaffnn den 19 septembris anno 1610.

Nota: den 1 maij 1611 bleff aff borgemestere och raad sambtøcht, at Henrich Thycksel skall giffue till aarlig jordskyld aff forskrefne jordsmon thi Sk. danske till Kiøbenhaffns bye.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 73.

II s.579

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 16:02:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top