eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.671

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 578-579
Nummer: 671


<-Forrige . Indhold . Næste->

671.

6 Avg. 1610.

Forbud mod at købe mere Kul end enhver behøver.

Thingsvidne Mandagen den 6te Avgust 1610, at paa Thinge var skikket »erlig mand Berent Thorskyer, byes kemmener her i staden, och waar i daugh hans fierde forfulde thingh, vdi huilche hand vdi loulig thingsliud effter welwiise borgemestere och raads her sammesteds befalling haffuer ladet forbiude alle Kiøbenhaffns indbyg-

II s.578

gere, at ingen effter denne dagh maa kiøbe eller kiøbe lade mere kull end som huer til sit husis ophold behoff haffuer. Saa frembt nogen befindis at indkiøbe kul til forprangh igien at vdhøckere, som offte skeed och beklagit er, daa skal icke alleniste samme kul were forbrudt, men och saa dend, som samme kul kiøber eller lader kiøbe, der foruden at bøde thuende 40 Mk. thil kongen och byen effter privilegierne, saa offte deris forseelse i saa maade befindis.«

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.579

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 16:02:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top