eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.67

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 78-79
Nummer: 67


<-Forrige . Indhold . Næste->

67.

7 April 1445.

Ridder Oluf Axelsen til Vallø tilstaar at ville fuldbyrde Marine Jens Viders Enkes Testament.

Allæ mæn thette breff see eller høræ læsis helsser jæch Olaff Axelsson ridder aff Walløff ewinneligh meth gudh oc kungør allæ nærwærendes oc komesculendes, at æffter then tiid som een godh qwinnæ Marinæ Nielsdother, Jens Widders effterleffuere, bleff dødh i Køpenhaffn, hauer jæch anamet oc til mich taghet alt hennes gotz, booskap, klædher, gull, silff oc penninge, som tha fwndes i Køpenhaffn i then gardh, som hwn døde innen, oc hauer jæch folkomet hennes testament oc giørt fore hennes siæll effter gode mæntz radh, hwilke ware jnscreffne i testamentet til testamentarios meth mich, swo som ære hetherligh mæn doctor Knwdh, deghen i Køpenhaffn, her Niels Olaffssen canik, Arild Kruse, borghemester i samesteth, swo som hwn hauer befalet mich i hennes welmacht pa myn siæll, oc jæch wil swaræ for gudh och werden, och hauer jæch taghet thet gotz, gull oc peninge oc silff, som æræ fwnnet ower testamentet vnder myn ghømels, lyckels oc forswar oc engen andre, swo lengge til rættæ arffwinge komme loghligh oc anamer thet aff mich met forwarelssæ, som ther tilbør. Item tilbynder jæch mich oc myne arffwinge at sware for thet samæ gotz oc rækænschap at gøræ bodhæ aff testamentet, siælgawe, vdferdh och thet gotz, som ower ær blewen, som rætten ther i fynnæs, oc ladher jæch the forscrefne gode mæn her deghen Knwdh, her Niels Olaffssen oc Areld Kruse qwit, ledich oc løss for alla rækenschap oc tiltall meth testament, arff gotz, som forscrefne ære, oc skadeløss for all namaning, rækænschap oc tiltall meth rættæ af forscrefne arffuinge, ehwo the æræ,

II s.78

oc sættær jæeh mich och myne arffuinge i thet samæ swar, rækænschap oc betaling, som fore ær rørth. Til ythermere withnisbyrdh ladher jæch hengge mit jncigle fore thette breff. Datum Køpenhaffn anno domini med quadringentesimo quinto, feria quarta post dominicam quasimodogeniti.

Afskrift i Dipl. i Geh. Ark. »af vor Frue Kirkes Arkiv 1751«. 23 April 1445 gav Oluf Axelsen til hellig 3 Koningers alter i Frue Kirke gods i Gunnerød i Karlebo Sogn og i Mørkøj i Gladsaxe Sogn, paa Marine Jens Viders Enkes Vegne, ifølge et Pergamentsbrev i Geh. Ark., der er defekt, og det staar deri, men uden at man kan se Sammenhængen, at han »køpthe en gardh aff forscrefne hustrue Marine liggendes vthij Køpnehaffuen, som hun vthij bothe«.

II s.79

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 23 18:19:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top