eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.666

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 564-565
Nummer: 666


<-Forrige . Indhold . Næste->

666.

9 Marts 1610.

Raadmand Peder Andersen faar paa Livstid en Gaard i Solbjerg.

Christianus 4 giøre alle witterligt, att wi aff wor synderlige gunst och naade haffue undt, beuillget och tilladt, och nu med dette wort obne breff unde, bewilge och tillade, att oss elskelige Peder Anderssøn, raadmand her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, maa udi hans liffs tidt och saa lenge hand leffuer niude, bruge och beholde den gaard udi Solbierg her udj Kiøbenhaffns læn liggendis, som affgangne Hans Hemmingssøn udj boede, och hand nu sellff udj besitt haffuer, quitt och frii for egt, arbeide och all anden besuering; dog saa att handt aarlligen deraff skall udgiffue den sedwahnlige landgilde,

II s.564

som gaar udaff samme gaardt, effter jordbogens liudellsse, som er biug ij pundt, lam j, gaass j, hønss iiij, faar j, suin j, och den udj rette tide lade leffuere her paa wort slott Kiøbenhaffn, och herforuden ey med nogen anden tynge aff forskrefne gaard at besuergis udj nogen maade. Skall hand och holde forskrefne gaard wed god heffdt och magt, och den bygge och forbeder, som det sig bøer. Thi forbiude wi osv. Hafniæ 9 martii anno 1610.

Sæl. Registre XV. 288.

II s.565

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:57:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top