eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.661

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 550-551
Nummer: 661


<-Forrige . Indhold . Næste->

661.

24 April 1609.

Mikkel Vibe frikøber Jordskylden af Vognmændenes Lavshus. Jfr. I. S. 492.

Wij borgemestere och raadmend vdi Kiøbenhafin, Søffren Ibszen och Melchior Hanssenn, byes kemnere sammestedtzs, giøre witterligt, at effter som wogenmendene her i byenn haffue till des giffuet byenn femb marck femb schilling och en huid aff deris laugshus, liggendes wedt Nørrewold, till jordskyldt, och erlig wellacht Michell Wiibe, raadmand, nu haffuer affkiøbt dennom samme deris laugshus och det met bøgning forandret effter andre boder och frij eigendomb, hand

II s.550

der hoes haffuer liggendes, da haffuer hand aff os wenligen werit begierindes, wij wilde selge hannom samme laugshuses grund frij for jordschyld, och der om met os er bleffuen foreenit, at hand haffuer fornøiget och betalt till mig forskrefne Søffren Ibszen fyrgetiuffge gode gamble daler paa byesens wegne, huilcke pendinge kemneren, som nu ere eller her effter kommendes worder, schulle vdsette paa rente och deraff aarligen føre byenn thuo gamble daler en marck ni schilling thuo huide tiil indtegt vdi stedet for forskrefne femb marck femb schilling en huid jordschyld osv. Giffuet vdi Kiøbenhaffnn den 24 aprilis anno 1609.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 72.

II s.551

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:52:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top