eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.659

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 549
Nummer: 659


<-Forrige . Indhold . Næste->

659.

8 Marts 1608.

Skøde paa et Hus (ved Enden af Østergade; jfr. I. S. 604).

Christianus IV giøre alle witterligtt, att wii naadigst haffuer sold, skiøtt och affhend och nu med thette wortt obne breff selger, skiøder och affhender fra oss och wore effterkommere konninger vdi Dannemarck och cronen och till neruerendiss breffuiiser Anderss Oluffsønn och hans arffuinger till euindelig eygendomb thuende wor och cronens boelige her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffnn liggendiss, den ene Peder Madtzønn schibbygger iboer, den anden remsnideren tilfornn wdi boede, ock strecker siig begge forskrefne whoninger vdi lengden fra oss elskelige D. Jonæ Carisij gaardt och hiørne stolpe till adelgaden vd med Wolden aff nør i synder 31 alne j finger breed, jtem breeden paa thend nørre ende fra adelgaden, som thet nu forfunden er effter gammell heffd och forskrefne Peder Madtzønn nu vdi brugh haffuer, aff øster i wester xxvj alne j quarteer, breden paa paa thend synder ende fra adelgaden till hiørnestolpen aff øster j wester xj alne och ij finger breed, med huiss bygning der nu paa staaer, huilcken forskrefne bygningh och jordtzmon vdi siin lengde och breede, effter som forschreffuitt staaer och som thend nu forfunden er, forskrefne Anderss Oluffsønn och hans arffuinger maa och schulle haffue, niude, bruge och beholde for frii euindeligh eygendomb; och kiendiss wii osv. Haffniæ 8 martij anno 1608.

Sæl. Registre XV. 207.

II s.549

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:51:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top