eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.646

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 534
Nummer: 646


<-Forrige . Indhold . Næste->

646.

29 Sept 1606.

Skøde paa en Plads bag Reberbanen.

Christianus IV giøre alle witterligt, att wii naadigst haffue soldt, skiødt och affhendt, och nu met dette wort obne breff selger, skiøder och affhendder fra oss och woriss effterkommere konningger wdi Dannemarck och cronen och thill oss elskelige Brede Raadtzau, wor mand, raadt och stadtholder her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans arffwingger thill ewinddelig eigendomb en wor och cronens vbyggit pladz och eigendomb bag Reberbanen her vden for wor kiøbsted Kiøbenhaffn liggendiss, som strecker seg vdj lengden fra streden och thill Strandden och vdj breden fra Planckewerckit och thill bemelte Brede Randtzau hans egen hawe, huilcken forskrefne jordzmon vdi sin lengde och brede, efftersom forskreffuitt staaer och som den nu forfundden er, forskrefne Brede Randtzou och hans arffwingger mue och skulle haffue, niude, bruge och beholde thill ewinddelig eigendomb, och kiendiss wii oss osv. Actum Hafniæ 29 septembris anno 1606.

Sæl. Registre XV. 126.

II s.534

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:41:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top