eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.643

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 533
Nummer: 643


<-Forrige . Indhold . Næste->

643.

25 Sept. 1606.

Skøde paa et Hus i Kongensgade.

Christianus IV giøre alle witterligt, at wii naadigst haffue soldt, skiøt och affhendt, och nu met dette wort obne breff selger, skiøder och affhendder fra os och wore effterkommere konninger vdj Dannemarck och cronen och thill neruerende brefwiser Hans Hindtsøn wor skiper och hans arfwingger thill ewinddelig eigendomb en wor och cronens boelig her vdj wor kiøpsted Kiøbenhaffn liggendiss, hand nu selff vdj boer, som strecker vdj breden wd thil addelstreden fra skipper Nielss Malmøes jord och bygning och thill den bolig oss elskelige Mogens Gye, wor mand, tiener och jegermester, i boer, af syndder i nøer xv alne, item breden bag paa samme jord paa den wester endde fra forskrefne skipper Nielss Malmøes jord og bygning och thill forskrefne gaard Mogens Giøe iboer met tagdrobet af synder i nøer xv alne j korter, och vdj lengden egiennem jorden paa den synder side fra addelstreden och thill oss elskelige Michell Wibes raadmand her sammestedz hans jord och bygning aff øster i wester xxviij alne j quarter, och vdj lengden paa den nørre side paa jorden fra addelstreden och thill forskrefne Michel Wibes jord och bygning af øster i wester xxvj alne j finggersbret, met huiss bygning der nu paastaaer, huicken forskrefne bygning och jordzmon vdi sin lengde och brede, efftersom forskreffuet staaer och som den nu forfunden er, forskreffne Hans Hindsøn och hans arffwingger maa och skulle haffue, niude, bruge och beholde for frii ewinddelig eigendomb, och kiendiss wii oss osv. Actum Hafniæ 25 septembris anno 1606.

Sæl. Registre XV. 125-26.

II s.533

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:39:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top