eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.628

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 525
Nummer: 628


<-Forrige . Indhold . Næste->

628.

24 Maj 1606.

Skøde paa et Hus i Kongensgade.

Christianus IV giøre alle witterligt, at wii naadigst haffuer soldt, skiødt och affhendt och nu met dette wort obne breff selger, skiøder och affhender fra oss och wore effterkommere konninger vdj Dannemarck och cronen och thill neruerendis breffuiser Magnus Tombs wor trommeter och hans arffwingger thill ewinddelig eigendomb en wor och cronens boelig wdi Kongens gade her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn liggendiss, som strecker sig vdi breden thill adelgaden af wester i øster er 8 alne ij quarter j fingersbred. Item vdi breden bag paa jorden paa den nørre side paa det huss, som staar bag i gaarden, af wester i øster ix alne, och vdi lengden igiennem jorden fra addellgaden och thill oss elskelige Brede Randtzou, wor mand, raad, stadtholder vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hans jord och bygning af nør i sønder er xxx alne j quarter, met huiss bygning der nu paastaar, huilcken forskrefne bygning och jordsmon vdj sin lengde och brede, efftersom forskreffuitt staar och som den nu forfunden er, forskrefne Magnus Tombs och hans arfwinger maa och skulle haffue, niude, bruge och beholde for frij ewindelig eigendomb, och kiendis wii oss osv. Actum Hafniæ 24 maij anno 1606.

Sæl. Registre XV. 113-14.

II s.525

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:29:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top