eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.627

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 525
Nummer: 627


<-Forrige . Indhold . Næste->

627.

15 Avg. 1605.

Apotheker Verner von Kleve faar Skøde paa en Del af et stort Stenhus paa det gamle Fisketorv.

Christianus IV giøre alle witterligt, att wii nu naadigst haffuer soldt, skiødt och affhendt och nu mett dette wort obne breff selger, skiøder och affhender fra oss och wore effterkommere konninger vdj Dannemarck och cronen och thill oss elskelige Werner von Klewe, borger och apotecker her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hans høstru och deriss arffuinger thill ewindelig eigendomb wor och cronens part af det store stienhuus, som ligger vd thill den gamble Fischetorff her sammestedz, sønden for gaden, westen nest op thill afgangne Christen Skiels gaard, norden nest op thill afgangne Jørgen Rosenkrantzis gaard, och østen nest op thill forskrefne Werner von Klewes egit stienhuus, hand seg af oss elskelige Sigword Grubbe, wor mand och tiener, thillforhandlit haffuer, och med forskrefne cronens huss vnder en hefft er jndbygt, met jordfrii grund och alle de huse och bygning, der nu paa staaer, och anden rette thilliggelse. Thi beplicter wii osv. Actum Hafniæ 15 augusti anno 1605.

Sæl. Registre XV. 45-46.

II s.525

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:29:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top