eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.625

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 523
Nummer: 625


<-Forrige . Indhold . Næste->

625.

16 Feb. 1605.

Skøde paa en Gaard paa Nørregade.

Christianus IV giøre alle witterligt, att efftersom wii nogen tid siden forleden for en summa pending, som seg beløber thill 518 dlr. 2 Mk., haffuer ladet oss indføre vdi en gaard liggendis paa Nørregade her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som affgangne Dawid Pederssøn i bode, huilcken forskrefne gaard aff otte wuijllige dannemend er bleffuen vorderit for 850 dlr., thaa haffue wii af wor sønderlig gunst och naade vndt, skiøtt och giffuidt och nu med dette wort obne breff vnde, skiøde och giffue affgangne Jens Torbenssøns, effterladendis tuende døttre Maren och Anne Jensdøtter ald den lod, diell och rettighet vdi forskrefne gaardt, saa widt wii for forskrefne summa pendinge der vdi er bleffuen jndført, den for dennem och deris arfwinger att mue haffue, niude, bruge och beholde for ewindelig eigendomb. Thi forbiude wii osv. Actum Hafniæ 16 februarij anno 1605.

Sæl. Registre XV. 5-6.

II s.523

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 19:12:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top