eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.623

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 521
Nummer: 623


<-Forrige . Indhold . Næste->

623.

16 Nov. 1604.

Skøde paa et Hus i Kongensgade.

Christianus IV giøre alle witterligtt, att wii naadigst haffuer sold, skiøtt och affhendt och nu medt dette wort obne breff selger, skiøder och afhender fra oss och woris effterkommere konninger i Dannemarck och chronen och thill neruerendis breffuiser Jacob Møller, wor trommeter, och hans arfwinger thill ewindelig eigendomb en wor och chronens boelig vdi Kongens gade vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn liggendis, som strecker seg vdi breden vd thill addellgaden aff øster i wester ix alne j quarter j fingersbred. Item vdj breden paa then sønder ende vd thill Jørgen Skullenborgs haffue af øster i wester ix allne ii fingersbred, saa och vdj lengden fra forskrefne Kongens gade och thill forskrefne Jørgen Skullenborgs haffue, tuertt igennem samme eigendomb (foruden forskrefne Jørgen Schullenborgs thag drob, som hand formener seg frij att haffue), aff nør i sønder xxxj allne ij quarter, med huiss bøgning der nu paastaar, huilcken forskrefne bøgning och jordsmon vdi sin lengde och brede efftersom forskreffuit staar, saa och med de huse och bøgning der nu paastaar och som den nu forfunden er, forskrefne Jacob Møller och hans arfwinger maa och skulle haffue, niude, bruge och beholde for frj ewindelig eiendomb, och kiendiss wii oss och wore effterkommere konninger osv. Actum Kroneborg 16 novembris anno 1604.

Sæl. Registre XIV. 493.

II s.521

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 19:10:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top