eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.622

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 521
Nummer: 622


<-Forrige . Indhold . Næste->

622.

9 Okt. 1604.

En Smed maa bruge sit Haandværk uden at være i Lavet.

Christianus IV giøre alle witterligt, att epthersom denne neruerendis breffuisser Blasius Smid vnderdanigst haffuer oss thillkiende giffuit, huorledis hand er thillsinds att wille bruge sit smede embede her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, men er befrøctendis dett hannom aff smedene her sammestedtz att skulle formienis, effteratt hand icke er wdi deris laug, med mindre dett med woris naadigst beuilling och thilladelse skie motte, thaa effterdi forskrefne Blasius paa nogle aars tid haffuer tient oss for en groffsmid, wii och forfare hannem wden de andre smeders her vdj byen deris skade och affbreck att kunde bruge samme sit embede, haffuer wii hannem dett naadigst beuilgett och thillat, dog hand skall giøre borgelig och byes thøngi lige wed andre borger och jndwaaner her sammestedz. Thi forbiude osv. Hafniæ 9 octobris anno 1604.

Sæl. Registre XIV. 487.

II s.521

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 19:09:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top