eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.620

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 519
Nummer: 620


<-Forrige . Indhold . Næste->

620.

31 Marts 1604.

En Sværdfeger maa bruge sit Haandværk, uagtet han ikke er i Lavet.

Christianus quartus giøre alle witterligt, att epthersom neruerendis breffuisser Pether Biusk suerdfeger, jndwohner her wdj wortt kiøbsted Kiøbenhaffn, wnderdanigst haffuer oss ladet thillkiende giffue, huorledis hannem aff suerdfegerne her sammestedtz och andre skall formenis att mue bruge sitt handwerck, med mindre hand war wdj laugen, vnderdanigst begerendis, epther att hand icke maa stedis wdj samme deris laug, wii naadigst wille bewilge hannom her sammesteds samme sitt handtwerck wbehindritt for dennem att maae bruge. Thaa eptherdii wii forfare hannem att were en god arbeder, haffuer wii for nogle woris gode mends flitige jntercessions och forbøns skyld, saa och aff wor synderlig gunst och naade vnt och thillat och nu med dette wort obne breff wnde och thillade, at forskrefne Peter Biusk maa her sammestedtz bliffue boendis och bruge sitt handtwerck och icke aff suerdfeigerne her sammestedtz att skulle eller maa skie nogen forhindring. Forbiudendis osv. Haffniæ 31 martij anno 1604.

Sæl. Registre XIV. 437.

II s.519

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 19:07:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top