eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.609

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 514
Nummer: 609


<-Forrige . Indhold . Næste->

609.

18 Arg. 1602.

Niels Malmø faar Skøde paa et Hus vesten for Strædet bag Admiralgaarden.

Wij Christiann thend fierde etc. giøre alle witterligt, at wii aff wor sønnderlig gunst och naade hafuer vndt, skiødt och gifuit och nu med dette wort obne bref vnder, skiøder och giffuer forskrefne os elskelige Niels Malmø, befallingsmand paa Bremerholm, och hans arfuinger thend huus och woning hand sielf nu iboer med sin thilbehørendis gaardtzrum, som thend nu forfundenn ehr, liggendis westen op thill thed strede bag Admirallgaarden, som nu er indthagen thill hafuenn, och ligger imellom de boder, som skiper Hans Hindtzenn och skiper Brønild i boer, streckendis sig i lengden xxx siellendtz allne ij korther och vdj breden xv siellenntz allnne, huilchen forskrefne huus och wonning med sin gaardtzrum vdj sin lengde och brede som forskreffuit staar och thend nu forfunden ehr, forskrefne Niels Malmø och hans arfuinge maa och skulle hafue, niude, bruge och beholde for euindelig eindomb osv. Haffniæ 18 augusti anno 1602.

Sæl. Registre XIV. 388-89.

II s.514

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 20:05:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top