eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.606

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 513
Nummer: 606


<-Forrige . Indhold . Næste->

606.

10 Juli 1602.

Det tillades en Smed at bruge sit Haandværk uden at være i Lavet.

Christianus quartus giøre alle witterligt, at efftersom denne brefuiisser Tsaach Giøfitz hafuer vnderdanigst suplicerit, gifuendis thilkiende, huorledis hannom af smedene her vdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn och andre schall formenis at bruge sit handtuerck her samestedtz, med mindre hand waar i lauget, och effter ad hand adtskillig slags arbeid for oss och flere wore vndersaather hafuer vnder hender at forferdige och mehre arbeid kunde fremdellis bekomme, tha haffue wii aff wor sønderlig gunst och naade vndt och thilladt och nu med dette wort obnne bref vnde och thillade, at forskrefne Isaach Giøfitz maa her sammestedtz blifue boendis och bruge sitt handtuerck, och iche aff smedene her sammestedtz at schulle eller maa skie nogenn forhindring. Forbiudendis wore fogede, embedtzmend och alle andre forskrefne Isaach Giøfitz her imoed paa hans handuerch her sammestedtz at bruge, effter som forskreffuit staar, at hindre eller i nogen maade forfanng at giørre, vnder wor hylleste och naade. Haffniæ 10 julij anno 1602.

Sæl. Registre XIV. 382.

II s.513

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 20:03:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top