eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.603

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 511-512
Nummer: 603


<-Forrige . Indhold . Næste->

603.

16 Nov. 1601.

Forbud mod at Bukke og Geder græsse paa Byens Volde.

Vii effterskrefne Peder Andersen, byefougid vdi Kiøbenhaffn, Johan Jørgensen, byes kemner, och Christopher Andersen, byeskriffuer sammesteds, giøre alle witterligt, at aar 1601 mandagen dend 16 nouemb. wor skichet paa Kiøbenhaffns byetingh for os och mange dannemend flere, som dend dagh thil thinge ware, erligh mand Pouel Krag, byes kemner sammesteds, och war i dagh hans fierde forfulde

II s.511

thingh, vdi huilche hand med loulig things liud paa Kiøbenhaffns byes wegne haffuer affliust ock forkyndet, at alle, som haffuer bucke och gieder, skulle were fortengdt at holde dennem fra byesens wolde, saa frembt de derfor icke thilbørlig wil stande till rette, och samme bucke och geeder, som der befindis, at were forbrudt thill Hospital der vdi byen, huoreffter enhuer kand wide sigh at rette och for schade at tage waare. Derpaa udmeldtes et Thingsvidne af 12 Dannemænd.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.512

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 20:01:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top