eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.591

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 499-500
Nummer: 591


<-Forrige . Indhold . Næste->

591.

3 April 1599.

Hans Bang faar Tilgivelse for en Forseelse mod Byskriveren.

Wij Christiann etc. giørre alle witterligt, att efftherdj thenne breffiiiser Hanns Bang, borger her vdj wor kiøpstedt Kiøpnehaufn, haffuer wnderdannigst ladet giffue os thilkiennde, huorlethis hand her paa bytinget skall were nederfellig giortt for nogenn ordt, hanndt skall haffue sig medt for sehet emodt os elskelige Hanns Byeskriffuer, borger her sammestedtz, och hanndt nu for samme saug haffuer hannom thilfredtz stillet, tha haffue wij aff wor synderlig gunst och naade wndt oc giffuit och nu medt thette wordt obne breff wnde och giffue forskrefne Hanns Bang hans mandhelle igienn, saa hand her epther som thilfornn maa gahe och stahe vdj loug och toug och søge laug och gildishus medt gilde mendt och gieffue och ey werre mannd thes werre for thend sagh wdj nogen maade epther denne daug, thi forbiude wij alle, ehuo the helst ehre eller werre kunde, serdielis wore fougitter, embidtzmendt och alle andre forskrefne Hanns Bang

II s.499

her emodt, som forskreffuit staar, att hindre eller och hannom eller hanns arffuinger thett for den saug att foruide vdj nogre maade etc. Actum Haffniæ thend 3 aprilis anno 1599.

Sæl. Registre XIV. 209.

II s.500

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:52:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top