eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.590

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 499
Nummer: 590


<-Forrige . Indhold . Næste->

590.

22 Marts 1599.

Peder Trellund, der holder Skrive- og Regneskole, faar noget Korn aarlig af Slottet. Jfr. Saml. til jydsk Hist og Topografi. III. 191-97.

Wij Christian etc. giøre alle witterlig, att effther som thenne breffuiser Peder Threllund haffuer loffued och sig paathagidt att wille holde en skriffuer skole her wdj wor kiøbsted Kiøpnehaufn och vngdommen thiill att skriffue och regne informere och opthuchte, tha paa thedt hannd wdj nogre maade medt wnderholding maa forsørgis, haffue wij naadigst wndt och thilladt och nu medt thette wortt obne breff vnde och thillade, att forskrefne Peder Threllund maa aarligen her aff wortt slodt Kiøpnehafn thiill hans wnderholdings behoff bekomme en halff lest rug och en lest biug thiill saa lenge wij anderledis ther om thillsigendis worder, bedendis och biudendis wor lensmand her sammestedtz, att hannd aarligen her aff slottid lader giffue och fornøige forskrefne Peder Threllund forskrefne j lest rug och en lest biug, thill saa lenge wij ther om anderledis lader thiillsige, ei giørendis hannom ther paa nogen forfang eller forhindring och thet saaledis lader indføre thill regenskaff. Actum Haffniæ thend 22 martii anno 1599.

Sæl. Registre XIV. 206.

II s.499

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:51:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top