eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.578

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 487-488
Nummer: 578


<-Forrige . Indhold . Næste->

578.

17 Avg. 1596.

Slagterne maa for denne Gang købe paa Engelholm Marked og andensteds.

Wij Christiann etc. giørre alle witterligtt, att effter som mennige slagtter her wdj wor kiøbsted Kiøpnnehaffuenn haffuer wnnderdannigst laditt giffue thill kennde, horledis thennem aff worre lennsmennd och theris fogitter skall giørris forhinndrinng, nar de alminndelige markennder wille begynnde icke att maa kiøbe och thillhannle thennem øxen och slagterfeg(!), førennd thenn alminnidelige(!) markenn-

II s.487

dag bliffuer wderofft, paa huilckenn thid dett beste øxenn markitt er offuerstannditt, och effterdi thed markitt wdj wor kiøbsted Enngelhollum nu med thed første thill staar, erre the befryctenndis thennem sligtt ther sammesteds wdj lige maade att skulle wederfaris, thaa effterdi wdj thenne thidtt och lelighed enndeligenn skall werre fornnødenn att slagtternne med nøttørfftige slagtterfeche(!) kann werre forsørgitt, wille wij her med strengeligenn och aluorligenn haffue forbudditt alle worre lennsmennd, fogitter och alle anndre att giørre forskrefne Kiøpnnehaffuenn slagttere nogenn forhinndrinng paa øxenn och slagtter feg wdj thenne thid att inndkiøbbe ennthenn for thenn rette markennds daug anngaar eller och emedenn forskrefne Enngelhollums markinnde anngaar och staar formedelst forbud eller wdj anndre maade, menn skall werre forbemelte Kiøpnnehaffuenns slagtter fritt och wbehinndritt thillatt nu wdj thenne thid och thill forberørtte lelighed att kiøbe och thillhanndle thennem theris øxenn och anditt slagtterfeg och queg, som the ennthenn wdj thillstanndennde Enngelhollums markinnde eller och anndennsteds for thillbørligenn bethalnninng kunnde bekomme eller brinnge thill wege, paa thed her wdj bydenn och midlerthid thenn lelighed paa staar icke skulle bliffue manngel paa fetalj. Forbiudenndis therforre worre fogitter etc. Haffniæ 17 augusti aar 1596.

Sæl. Registre XIII. 470.

II s.488

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 22 19:42:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top