eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.541

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 434-435
Nummer: 541


<-Forrige . Indhold . Næste->

541.

15 Marts 1589.

Den franske Skolelærer beskikkes til Lærer for Kongens Søstre.

Wij Christian etc. giøre alle witterligtt, att epthersom wij nu haffue anthagitt thenne breffuiser Loduig Petersen for en frantzoske skolemester att haffue och holde hoes hogborne frøickener wor kierre søsterer, tha haffue wij aff wor synderlig gunst och naade wndt och beuilgitt och nu mett thette wortt obne breff vnde och beuilge aarligen her epther att wille lade giffue forskrefne Loduig Petersen thill pension och besolding jct daller, iiij daller huer maanet kostpendinge. xij daller thill aarlig husleye och en seduanlig hoffkledning, och skall thenne hans besoldni[n]g begynde och paagaa fran thend j augustj sidst forleden aar 88 och endis thill samme aarsdag aar etc. 89 och saa aar fran aar forfølgis, saa lenge wij hannom vdj samme thienniste och bestillinge beholde wille, och thill wij anderledis therom lader thillsige, bedendis och biudendis therfore wor renthemester, thend som nu er eller her epther kommendis worder, att hand forskrefne Loduig Pedersen lader giffue och fornøige forskrefne pension, monitzpendinghe,

II s.434

husleie och hoffkledeni[n]g och ingen hinder eller forfang giøre hannom ther paa vdj nogre maade vnder wor hyldist och naade. Actum Haffniæ 15 martij anno etc. 89.

Sæl. Registre XIII. 63.

II s.435

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 11 15:56:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top