eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.509

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 414
Nummer: 509


<-Forrige . Indhold . Næste->

509.

1 Marts 1582.

M. Povl Noviomagus's Arvinger maa sælge en Gaard i Kannikestræde.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att effther som wor kiere herre fader, salig och hoglofflig ehukommelse, nogen thiid siiden forleden haffuer skiøt och giffuit mester Pouell Noviomago, som wor hogbemelte wor kierre herre faders hoffpredicanter, thill arffuelig eyendom en gaard her wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn wdj Cannickestredit liggendis met sin bøgning, grund och eyendom, som thend wor forfunden och therudinden forbeholdit, att thersom samme gaard skulle selgis, skullde thend først thilbiudis efftherkommere konninger och kronen for billigt kiøb, som samme breff wiidere formelder, och forskrefne mester Pouell Noviomagj børn och arffuinge nu wnderdanigst wilde beuilge och thillade samme gaard thill andre huem thenum løster att forselge, tha haffue wij aff wor synderlige gunst och naade wndt, beuilget och thilladt och nu med thette wort obne breff wnde, beuilge och thillade, att forskrefue mester Pouell Pouell Noviomagj børn och arffuinge mue friit och wbehindrit selge och affhende forskrefne gaard wdj Cannickestredit her wdj Kiøpnenehaffn met sin bøgning, grund och eyendom thill huem, thenum løster, och thend samme gaard aff thenum bekommendis worder effther theris skiødebreffs liudelse for sig och sine arffuinge thend att skulle haffue, niude, brugge och beholde for euindelige eyendom. Cum inhibitione solita. Actum Kiøpnehaffn thend j martij anno etc. 82.

Sæl. Registre XII. 211.

II s.414

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 8 17:12:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top