eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr508

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 413
Nummer: 508


<-Forrige . Indhold . Næste->

508.

5 Jan. 1582.

Skøde paa en Gaard mellem Fisketorvet og Hellig Gejsthus Mur.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att efftherthj os elskelige Niels Søffrensen nu en thid lang bode wdj forledne feide och ther effther haffuer thient os och riigit for en skipper och sig wdj samme thienniste erlig, throligen, fliitig och well forholdet, hand och fremdelis for os och riigit sig throligen och flitig will och skall lade bruggis och findis, huor hand om thilsiges, tha haffue wij for samme hans thienniste saa och aff wor synderlige gunst och naade wndt, skiødt och giffuit och nu med thette wort obne breff wnde, skiøde och giffue forskrefne skipper Niels Søffrensen och hans arffuinge en wor och kronens gaard wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn wd thill Fisker torget liggendis, som Lauritz Tystøll sidst wdj boed haffuer. Huilcken gaard os och kronen en deel er thilkiendt, och hues anpart som borgemestere och raadmend paa byens wegne och the fattigis forstandere wdj forskrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffn ther wdj haffde, haffuer wij thenum naadigst affhandlit och thill os och kronen kiøpt och indfriit. Och strecker samme grund och eyendom sig wdj breden wd thill Fisker torget xj alne j quarter mindre j fingersbredt, wdj breden bag paa wed Helliggiestis mur ix alne, wdj lengden wd fra Fisker torget langs egienum gaarden ind thill Hellig giestis mur xjiij alne j fingers bredt. Huilcken forskrefne gaard osv. Actum Frederichsborg thend v januarij aar etc. 1582.

Sæl. Registre XII. 205.

II s.413

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 8 17:11:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top