eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.507

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 413
Nummer: 507


<-Forrige . Indhold . Næste->

507.

4 Dec. 1581.

Til Hjælp til Vejerhusets Bygning faar Magistraten Sisefrihed paa 100 Læster Rostok Øl.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att wij aff wor synderlige gunst och naade haffue wndt, thilladt och beuilgit och nu med thette wort obne breff wnde, thillade och beuilge, att os elskelige borgemestere och raadmend wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn maa paa thenne gang thill theris Weygerhusis bygning och forbedring siisefrij niude och forhandle ett hundrit lester Rostocker øll, som the ther for byen kiøbendis worder eller sielff lade hente och indføre her j riiget. Dog skulle the were forplicht ther emod theris Weigerhus att bygge och forbedre, och skulle the lade schriffue wden paa thette wort breff, huor møggit the huer gang siisefrij niude, paa thet inthet mere wnder thette skin for siise skulle befrijs. Cum inhibitione solita. Actum Kroneborg thend iiij decembris aar etc. 1581.

Sæl. Registre XII. 194

II s.413

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 8 17:11:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top