eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.499

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 401
Nummer: 499


<-Forrige . Indhold . Næste->

499.

26 Juli 1580.

Privilegium for Byfogden.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att effther som thenne breffuisere os elskelige Chresten Chrestensenn er nu thilskicket att were byefouget vdj wor kiøbsted Kiøpnehaffnn, tha haffue wij aff wor synderlige gunst och naade, saa och for samme hans thienniste och wmage wndt och thilladt och nu med thette wort obne breff wnde och thillade, att forskrefne Chresten Chrestenssen thill hans husholdnings behoff maa och skall aarligen her effther bekomme och lade opbere aff wort slot Kiøpnehaffn j lest korn, j thønde smør och tho s[lag]ternød. Sammeledis maa och skall hand her effther bekomme och lade opbere wor och kronens part aff kornthienden aff Smørum sogenn, huilcken forskrefne genant aff forskrefne wort slot Kiøpnehaffnn saa och forskrefne wor och kronens part aff kornthienden aff Smørum sogenn, saa well som hues anden deell, som Rasmus Pederssenn, fordum byfougit sammestedtz, for samme thienniste och bestillinge haffde och nytt haffuer, maa och skall forskrefne Chresten Chrestensen haffue, niude, brugge och beholde thill saa lenge wij anderledis ther om thilsigendis worder. Bedendis och biudendis wor leensmand paa wort slot Kiøpnehaffnn, thend som nu er eller her effther kommendis worder, att hand forskrefne Chresten Chrestenssen forskrefne genant ther aff slottet aarligen thil gode reede paa wore wegne giffuer och fornøyer. Cum inhibitione solita. Actum Rosted thend 26 julij aar etc. 1580.

Sæl. Registre XII. 101.

II s.401

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons aug 6 16:26:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top