eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.484

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 389-390
Nummer: 484


<-Forrige . Indhold . Næste->

484.

2 Avg. 1579.

Kongens Urmager faar fri Løn og fri Bolig.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att eftherthj thenne breffuisere, Lauritz Skiøt Sack von Giøttingen, haffuer lofuid och thilsagdt att wille ware thet segerwerck, som stander paa wort slot Kiøpnehaffn, att thet icke forrøstis eller forderffuis, men att thet kand gange och stedtze holdes wed liige, tha haffue wij ther emod beuilget och sambthøckt och nu met thette obne breff beuilge och sambthøcke, saa lenge hand er wdj samme bestilling, aarligen att wille lade giffue hanom x daler thil besolding, en halff kleidning och iiij daler huer monit thill kostpendinge, regnendis fran pindtzdag

II s.389

siist forleden, hand samme werck haffuer antaget. Sammeledis haffue wij beuilget hanom thil hans werelse wdj thet hus j Kongens gade, som Blasius rørmester wdj bode. Bedendis och biudendis wor rentemester etc. Actum Frederichsborg thend ij dag augustj aar etc. 1579.

Sæl. Registre XII. 48.

II s.390

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:10:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top