eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.483

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 389
Nummer: 483


<-Forrige . Indhold . Næste->

483.

1 Avg. 1579.

Skøde paa et Stykke Hus ved Østervold.

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att wij aff wor synderlige gunst och naade haffue wndt, skiødt och giffuet och nu met thette wort obne breff wnde, skiøde och giffue os elskelige schipper Chresten Pedersen och hans arffuinge ett støcke hus och woning wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn wed Østerwold liggendis nest op thil thet hus, hand nu sielff wdj boer och hannom thilforn arffueligen aff os er skiøtt och giffuet, och strecker samme hus och grund sig aff synder och wdj nør xj alne och aff øster vdj wester xxvj alne, huilcken forskrefne woning, hus och grund osv. Actum Frederichsborg thend j augustj aar etc. mdlxxix.

Sæl. Registre XII. 46.

II s.389

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man aug 4 18:09:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top